"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo." ― Benjamin Franklin.

"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo." ― Benjamin Franklin.

Educació Física

Té un paper primordial en el desenvolupament de les competències bàsiques centrades en la cura del cos i de la salut, en la millora neuronal i la forma física, el treball emocional i social i en l’ús constructiu del temps lliure mitjançant la pràctica d’activitats motrius diverses.

Esport

En el seu sentit més ampli, és qualsevol joc o activitat de lleure basada en un reglament i que procura de millorar el benestar físic i mental de l’ésser humà, així com la satisfacció personal, social i la consecució de valors.

rad-pozniakov-jhSzTIXtnjU-unsplash

Transformació social

Com el seu nom indica, transformació és l’acció i efecte de transformar (fer canviar de forma alguna cosa sense perdre tots aquells elements que la componen), de fer evolucionar una proposta que millori la realitat de les persones que l’integren.

Arts escèniques

Són aquelles disciplines de moviment que desenvolupen la capacitat d’entendre el cos i d’expressar-se. Es realitzen en un ”escenari“ i impliquen un alt grau de coordinació motriu i consciència corporal.

Sinèrgia

Situació de cooperació entre diversos organismes de la qual tots dos en surten beneficiats i el resultat conjunt és superior al que s’hauria obtingut de la suma del treball per separat de les entitats que han col·laborat.