“Canviar la resposta és evolució. Canviar la pregunta és revolució" ― Jorge Wagensberg

“The world doesn’t care what you know. What the world cares about is what you do with what you know.” ― Tony Wagner

Aquest programa va estretament lligat amb la proposta del FIEP New Leaders i pretén ser un acostament de la realitat de l’Educació Física de Qualitat enfocada als principis de la transformació social a on s’intenta donar resposta a problemàtiques de caire social des del sí de l’assignatura d’Educació Física. La proposta inclou la generació d’una Unitat Didàctica específica per curs escolar enfocada a la transformació social que es posa a prova dins d’un context acadèmic de secundària en un institut voluntari i amb la col·laboració estreta del professor d’educació Física titular del centre. A aquest professor s’hi sumen professionals d’altres àmbits professionals (psicòlegs, pedagogs, ballarins, filòsofs…) que ajuden a donar una major significació a la Unitat Didàctica. Un cop desenvolupada la Unitat Didàctica, aquesta s’oferirà als futurs professors d’Educació Física que es formen al MUFPS d’Educació Física de les universitats de l’esport catalanes dins del programa FIEP New Leaders, i a tots el professorat d’Educació Física de Catalunya que així ho desitgi. 

Aquest programa, esdevé per tant una nova font de formació permanent per als i les nostres docents.

Objectius DEL PROGRAMA

FOMENTAR

la difusió de l’QPE a la regió de Catalunya

Consolidar

la participació de tota la vida de l’estudiant en l’esport i l’activitat física

PROMOURE

la implementació dels programes de PETE basats en els principis de la QPE

Consolidar

els valors socials relacionats amb la inclusió i la transformació social

esmenar

les habilitats interpersonals i l’aprenentatge social de l’alumnat

Millorar

les habilitats intrapersonals, l’aprenentatge emocional i l’autoestima de l’alumnat