"En moments de crisis, només la imaginació és més important que el coneixement." ― Albert Einstein

"En moments de crisis, només la imaginació és més important que el coneixement." ― Albert Einstein

30è congrés Mundial de la FIEP
14è congrés Europeu de la FIEP
2n congrés Català de la FIEP

Línies formatives i continguts

Ciutats saludables

Estudis originals o experiències sobre arquitectura i activitat física o arts escèniques, exercici físic saludable en entorns urbans o en el medi rural, performance en espais no convencionals, ergonomia, tecnologia que faciliti l’exercici físic, educació per a una vida saludable, adaptació de l’espai per a una vida més activa, ecologia i activitat física, qualitat de vida i exercici físic… i tot allò que es pugui fer perquè les ciutats i els pobles siguin espais de transformació social i els i les ciutadanes tinguin una vida més activa i de més qualitat.

Educació Física de Qualitat

Estudis originals o experiències sobre educació activa, educació física inclusiva, educació física centrada en l’alumnat, educació física emocional, educació física i interdisciplinarietat, i en general tot allò que tingui relació amb l’educació física per a la transformació social i el desenvolupament de ciutadans i ciutadanes responsables.

Competició educativa

Estudis originals o experiències sobre models de competició esportiva que afavoreixin l’educació en valors dels participants, la competició inclusiva, les metodologies d’entrenament o aprenentatge centrades en els i les atletes, estudis sobre la ètica en l’esport, i en general tot allò que es relacioni amb l’esport o la competició per a la transformació social

Inclusió, gènere, cooperació i solidaritat

Estudis originals o experiències sobre activitat física, esport i arts escèniques com a eines per afavorir la inclusió, la cooperació i la solidaritat i evitar les discriminacions per gènere o per orientació sexual.

Ciència i tecnologia per a la transformació social

Estudis originals o experiències sobre la tecnologia o els avenços científics al servei de la transformació social en les ciències de l’esport o en les arts escèniques.

Motricitat i benestar

Estudis originals o experiències sobre pràctiques corporals o exercici físic que tingui com a objectiu millorar el benestar de les persones.

Experiències d’innovació educativa en activitat física i arts escèniques

Experiències innovadores i educatives en activitat física, esport, educació física o arts escèniques.