“The world doesn’t care what you know. What the world cares about is what you do with what you know.” ― Tony Wagner

“The world doesn’t care what you know. What the world cares about is what you do with what you know.” ― Tony Wagner

En l’evolució històrica de la nostra àrea de coneixement hem passat de la concepció militar de l’Activitat i l’Educació Física a la inclusió de l’Esport; de l’impacte sobre la salut i el benestar al treball cooperatiu; de la generació de valors a la integració de dinàmiques d’educació emocional a través de les arts escèniques; de la consolidació del llenguatge i l’expressió corporal al desenvolupament global a través de la inclusió de la Neurociència.

Catalunya ha estat sempre a l’avantguarda dels moviments de renovació i la FIEP Catalunya vol liderar ara aquest darrer estadi amb la generació d’espais de debat sobre la funció de l’educació física i l’esport com a eina de transformació social.